İcra İflas Hukuku

Kambiyo senetlerinden doğan alacakların takibi,

Kurumsal alacak takibi,

Alacak tahsiline ilişkin icra-iflas takipleri,

İcra takiplerine itiraz, şikayete ilişkin İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemeleri nezdindeki davalar,

İtirazın kaldırılması, iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali ile sair davalar,

İflas ve İflas erteleme davaları.

Yol Tarifi